Chu kỳ đăng kiểm ô tô mới nhất – Thông tư 02/2023/TT-BGTVT

Đánh giá bài viết

Điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm xe ô tô

Theo thông tư 02/2023/TT-BGTVT, từ ngày 22/3/2023 chu kỳ đăng kiểm được điều chỉnh, cụ thể:

Xe ô tổ chở người loại đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải:

  • Chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và điều chỉnh tăng từ 30 tháng lên 36 tháng.
  • Xe ô tô có thời gian sản xuất đến 7 năm: Chu kỳ đăng kiểm điều chỉnh từ 18 tháng tăng lên 24 tháng.
  • Xe ô tô có thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm: Chu kỳ đăng kiểm 12 tháng.
  • Xe ô tô có thời gian sản xuất trên 20 năm: Chu kỳ đăng kiểm 6 tháng.

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô mới nhất 2023

Các nhóm xe khác cũng có điều chỉnh theo hướng kéo dài chu kỳ.

Xem chi tiết ở bảng dưới đây:

TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng)
Chu kỳ đầu Định kỳ
1 Ô tô chở người loại đến 09 chỗ, không kinh doanh vận tải
1.1 Sản xuất đến 07 năm

36

(trước đây là 30)

24

1.2 Sản xuất trên 07 năm đến 20 năm 12
1.3 Sản xuất trên 20 năm 06
2 Ô tô chở người loại đến 09 chỗ, có kinh doanh vận tải
2.1 Sản xuất đến 05 năm 24 12
2.2 Sản xuất trên 05 năm 06
2.3 Có cải tạo 12 06
3 Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
3.1 Sản xuất đến 05 năm 24 12
3.2 Sản xuất trên 05 năm 06
3.3 Có cải tạo 12 06
4 Ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
4.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm 24 12
4.2 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm 06
4.3 Có cải tạo 12 06
5 Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ). 03

Như vậy, so với trước đây thì chu kỳ đăng kiểm đối với một số xe đã được kéo dài hơn. Đặc biệt có lợi đối với nhóm xe đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *