Nâng cấp màn hình android 12.3 in cho xe Mazda CX5, CX8

Đánh giá bài viết

Màn hình android 12.3 inch là mẫu màn hình đẹp nhất, phù hợp với không gian nội thất của Mazda CX5, CX8. Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt màn hình android Morcar Pro Max 12.3 inch cho xe Mazda CX5, CX8.

Mazda CX5, CX8 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Màn hình android 12.3 inch cho xe CX8, CX5 - Morcar Pro Max liền camera 360 XS11
Màn hình 12.3”
Màn hình 12.3”
Màn hình 12.3”
Màn hình android 12.3 inch liền camera 360 cho xe mazda CX5 - Morcar Pro Max XS11
Màn hình 12.3”

Mazda CX5 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Màn hình 12.3”
Màn hình android 12.3 inch liền camera 360 cho xe mazda CX5 - Morcar Pro Max XS11
Màn hình 12.3”
Màn hình 12.3”
Màn hình 12.3”
Màn hình 12.3”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *