Giỏ hàng

Tất cả sản phẩm

man-hinh-dvd-android-toyota-camry-2012-2014 ../Assets/img/product_image/Slide5.JPG
Mới
-43%
<p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ Màn hình được thiết kế theo xe nên khi lắp đặt chuẩn zin, hài hòa với tông nội thất của xe.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt dưỡng kín khít, chắc chắn, đồng bộ với màu gốc nội thất.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây Zắc được thiết kế theo xe, Công tác lắp đặt hoàn toàn cắm zắc, không phải đấu nối.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp Bộ giải mã kỹ thuật số giúp cho&nbsp;các tính năng gốc nguyên bản của xe được bảo toàn: Điều khiển trên vô lăng, Hiển thị thông số điều hòa, Đóng mở cửa, Cảm biến lùi…</p><p><br></p>
4850000.00 8500000.00
man-hinh-dvd-android-toyota-camry-2007-2011 ../Assets/img/product_image/Slide3.JPG
Mới
-43%
<p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ Màn hình được thiết kế theo xe nên khi lắp đặt chuẩn zin, hài hòa với tông nội thất của xe.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt dưỡng kín khít, chắc chắn, đồng bộ với màu gốc nội thất.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây Zắc được thiết kế theo xe, Công tác lắp đặt hoàn toàn cắm zắc, không phải đấu nối.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp Bộ giải mã kỹ thuật số giúp cho&nbsp;các tính năng gốc nguyên bản của xe được bảo toàn: Điều khiển trên vô lăng, Hiển thị thông số điều hòa, Đóng mở cửa, Cảm biến lùi…</p><p><br></p>
4850000.00 8500000.00
man-hinh-dvd-android-toyota-camry-2014-2019 ../Assets/img/product_image/Slide7.JPG
Mới
-43%
<p><br></p>
4850000.00 8500000.00
man-hinh-android-toyota-camry-2002-2006 ../Assets/img/product_image/Man-Hinh-DVD-Camry-2002-2006..jpg
Mới
-43%
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Lắp đặt&nbsp;</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Đầu DVD Camry 2002-2006</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, màn hình&nbsp;</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Android 4G</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;công nghệ hiện đại nhất cho xe ô tô.</span></p>
4850000.00 8500000.00
backtotop hover